Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye en rørlegger tjener i Norge, siden lønnen kan variere avhengig av faktorer som geografisk beliggenhet, erfaring og type arbeidsgiver. Ifølge en undersøkelse fra SSB (Statistisk sentralbyrå) tjente rørleggere i gjennomsnitt 38 100 kroner per måned i Norge i 2020.

Dette er bare et gjennomsnitt, og det er mulig at enkelte rørleggere tjener mer eller mindre avhengig av faktorer som nevnt ovenfor.

Tilbake.

Hvor mye tjener en rørleggerlærling?

Ifølge tariffavtalen mellom Norges Bygg- og Eiendomsforening og Norsk Elektriker- og Rørleggerforbund, skal lærlinger som er ansatt i en bedrift som har denne tariffavtalen, tjene minimum 150 kroner per time. Dette betyr at en lærling som jobber fulltid (37,5 timer per uke) kan forvente å tjene minimum 20 000,- kroner per måned.

Det er imidlertid verdt å merke seg at dette er bare et minimum, og at det kan være mulig å tjene mer avhengig av faktorer som nevnt ovenfor. Det kan også være at enkelte bedrifter har høyere lønninger enn det som er angitt i tariffavtalen. Derfor kan det lønne seg å undersøke lønnen i den aktuelle bedriften før man takker ja til en lærlingplass.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *