Vi kan vann og avløp. HMS og utførelse av V/A.

Dagens arbeidet innen vann og avløp setter store krav til de som jobber med dette. Både når det gjelder forskrifter og lover.

Vi i rørlegger Stavanger følger de til enhver tid gjeldende forskrifter for å sikkre at du som kunde får et produkt som tilfredstiller de krav som kommer til og gjelde videre fram i tid. Kumskilting er en viktig oppgave.

Kumskilter er faktisk med og redde liv. I tilfeller hvor brannvesenet rykker ut er de avhengig av og finne brannkumer hurtig. Kumskilt er med på og effiktivisere og lette dette arbeidet. Vi har lang erfaring med skilting og kvalitetskontroll av kummer.

Vi har kompetanse og erfaring med pe sveising.

Ring nå