Vannlekkasje

Vi har lang erfaring med vannlekkasjer og lokalisering av disse. Vi gjør arbeidet for private og offentlig. Kontakt oss når du oppdager at du har en vannlekkasje. Vi kan fort lokalisere dette slik at du sparer penger på grave arbeidet.

Serviceoppdrag
Vi utfører serviceoppdrag i Stavanger og Sandnes. Vi har kort vente tid på oppdrag.  De jobbene ingen andre ønsker og ta er jobbene for oss. Det være seg staking av tette rør, vannlekasjer, bytte kraner og blande batteri, bytte av wc. Vi har tid og vi hjelper deg når du måtte trenge oss.

Store summer forsvinner hvert år ut i bakken på grunn av lekkasjer. Innsig av overvann i spillvannsrør er med på og heve kostnaden til abonnenter av vann og avløp. Gjennom effektiv arbeide og karlegging av data i området. Vil vi kunne oppnå raske resultater over store områder.
Rørlegger Stavanger
Ring nå